درباره منجی

شبکه تلویزیونی منجی، رسانه ای است مبتنی بر تفکر اسلام ناب، شیعی و انقلاب اسلامی با رسالت ارتقای سطح دانش و فرهنگ عمومی در حوزه معارف مهدویت با رویکرد علمی، تربیتی، فرهنگی، آموزشی، هنری در راستای زمینه سازی هوشمندانه، فعالانه و بصیرت بخش در سه حوزه ی ایران، جهان اسلام و بین الملل.

راهبردها:
1. همکاری با مراکز تحقیقاتی
2. تنوع خدمات و محصولات شبکه
تمرکز هدفمند بر عامه مردم