با ذکر صلوات برای تعجیل در امر فرج امام زمان ارواحنا فداه