دوربین تلفن همراه شما می خواهد در این بخش سراغ موضوعاتی برود که آئینه تمام نمای دغدغه هایتان است.

مراحل بارگذاری ویدیو :
1- ابتدا فایل ویدیوی خود را با استاندارد HD تهیه نمایید.
2- حتما در سایت ثبت نام کرده و با مشخصات کاربری خود لاگین کنید.
3- فرم مربوطه را تکمیل و فایل خود را بارگذاری نمایید.
4- ویدیو شما پس از بررسی مدیر محتوایی شبکه در سایت به نمایش خواهد آمد.