سلسله سخنرانی های دکتر گودرزی هر هفته یک پادکست مهدویت و دعای ندبه موضوع این هفته اصرار بر دشمنی با شیعیان