مقالات

مقالات

منجی

منجی

۲۵ فروردین ۱۴۰۰

منجی اعتقاد به منجی از صدر اسلام تاکنون، مطلبی است که در بین ادیان الهی و (بعضاً غیر الهی) امری مسلم و محرز بوده و جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست. اعتقاد به منجی اعتقاد به منجی و نجات بشر از ناحیه خداوند متعال و به دست مردی نیکوکار، مطلب جدیدی نیست که مربوط به این قرن […]

موعود در ادیان مختلف؛

موعود در ادیان مختلف؛

۲۵ فروردین ۱۴۰۰

از هندو تا اسلام/ سخن حضرت مهدی در هنگام ظهور از آنجا که انسان در کنار رسیدن به امکانات رفاهی و مادی به دنبال کسب معنویت و اتصال به یک منبع کمال است نمی تواند به مساله آخرالزمان و ظهور فردی از نوع انسان به عنوان نجات بخش و منجی معتقد نباشد که این مساله […]

بستن منو