نویسنده مدیر

منجی

مدیر - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

منجی

اعتقاد به منجی از صدر اسلام تاکنون، مطلبی است که در بین ادیان الهی و (بعضاً غیر الهی) امری مسلم و محرز بوده و جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست.

اعتقاد به منجی

اعتقاد به منجی و نجات بشر از ناحیه خداوند متعال و به دست مردی نیکوکار، مطلب جدیدی نیست که مربوط به این قرن اخیر یا قرون از صدر اسلام تاکنون باشد؛ بلکه مطلبی است که در بین ادیان الهی و (بعضاً غیر الهی ) امری مسلم و محرز بوده و جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست. وقتی کتب مقدس یهود، مسیح، هندوان، زردشتیان، بودائیان و … را ورق می‌زنیم، به وضوح در‌می‌یابیم که اعتقاد به منجی و نجات‌دهنده بشر از ظلم و تباهی و فساد و گناه، امری مسلم و انکارناپذیر است؛ هر چند بعدها و به مرور زمان و با تحریف شدن آثار آنان مریدان، مرام‌هایشان در مصداق اشتباه کرده و راه را به بی‌راهه رفتند و به قول خواجه حافظ شیرازی:

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه ••• چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.

در هر صورت به لطف خدا در این مقاله شواهدی از کتب مقدس هندوان و زردشتیان و مسیحیان آورده تا ببینید آنها نسبت به منجی آخرالزمان چه عقیده‌ای دارند.

منجی در آیین هندو

هندوان نیز به ظهور منجی در آخرالزمان اعتقاد دارند.

← دیدگاه ابوریحان

ابوریحان بیرونی که کتاب تحقیق «ماللهند» را براساس عقاید هندوان جمع‌آوری کرده، می‌نویسد: در اواخر دوره چهارم اهل زمین به فساد کشیده شده و اکثر آنها کافر می‌شوند. آنها معصیت‌های بزرگی انجام می‌دهند و حاکمان آنان افراد پست خواهند بود. که مردم در آن زمان به گرگ‌ها شبیه‌اند که هم‌دیگر را می‌درند و غارت می‌کنند، کاهنان و مردان دین فاسد می‌شوند و حق با دزدان می‌شود، افراد باتقوا و زاهد را تحقیر می‌کنند. در آن زمان برهمن کلا (یعنی مردی شجاع و دین‌دار) ظهور می‌کند و زمین را با شمشیر برنده‌اش از مفسدین و پلیدی‌ها پاک کرده و افراد پاک و طاهر را حفظ خواهد نمود.

← سخنی در کتاب «دید»

در کتاب «دید» که نزد هندوان از کتب آسمانی است، آمده است: پس از خرابی دنیا، پادشاهی در آخرالزمان پیدا خواهد شد که پیشوای خلایق باشد و نام او منصور (طبق روایات یکی از القاب شریف آقا امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) منصور می‌باشد).

باشد و تمام عالم را بگیرد و به آیین خود درآورد.

← سخنی در کتاب «وشن جوک»

در کتاب وشن جوک که از کتب هندوهاست، آمده است:
سرانجام نیکو کسی برگردد که خدا را دوست دارد، از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد.

منجی در آیین زردشت

جاماسب که مردی دانا و خردمند و به قول برخی داماد زردشت و وزیر گشتاسب است.

← سخنی در کتاب جاماسب

در کتاب جاماسب نامه از زردشت نقل می‌کند که مردی بیرون می‌آید از بین تازیان مردی بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ سان، به آیین جد خویش و با سپاه بزرگ روی به ایران می‌نهد و آبادانی می‌کند و زمین را پر از داد می‌کند. و در ادامه بعد از بشارت به نبوت نبی مکرم اسلام می‌گوید؛ و از ذریه دختر آن پیامبر، که به خورشید عالم و شاه زمان معروف است؛ مردی به خلافت خواهد رسید که در دنیا به حکم یزدان حکم خواهد نمود. او آخرین خلیفه آن پیامبر در وسط عالم است؛ یعنی مکه و دولتش تا روز قیامت دوام خواهد داشت.

و ما خوب می‌دانیم که منجی و مصلح آخرالزمان از ذریه دختری نبی مکرم اسلام می‌باشد.

منجی در مسیحیت

انجیل کلمه یونانی به معنی خبر خوش و بشارت است و در واقع حضرت مسیح این بشارت‌دهنده بزرگ برای حکومت عدل الهی در جهان بشارت می‌دهد. حال باید دید نظر مسیح (علیه‌السلام) و مسیحیان در رابطه با منجی آخرالزمان چیست؟ باید دید منجی در نزد آنها کیست و چه شرایط و صفاتی دارد؟ وقتی ما اوراق اناجیل را ورق می‌زنیم، می‌بینیم که، مسیح بارها و بارها بشارت از منجی آخرالزمان داده است؛ و خود را مبشر این بشارت بزرگ می‌داند.

← سخنی در کتاب مقدس

در کتاب مقدس می‌خوانیم: بر من واجب است تا تمام شهرها را به ملکوت خدا بشارت دهم برای این امر فرستاده شده‌ام.

← سخنانی درباره پسر انسان در اناجیل

اما وقتی در رابطه با منجی و موعود تحقیق می‌کنیم، در اناجیل، بسیار به کلمه پسر انسان و آیاتی که دلالت بر منجی آخرالزمان داشته باشد، برمی‌خوریم. مثل:

ـــ «به حق می‌گویم که از میان حاضرین در این مکان کسانی هستند که مرگ را نمی‌چشند تا این‌که فرزند انسان را مشاهده نموده که در ملکوتش می‌آید».

ـــ و نیز می‌خوانیم: همان‌گونه که برق از مشرق طلوع کرده و همه را روشن می‌کند، آمدن فرزند انسان نیز این چنین است.

ـــ و می‌خوانیم، «به همین جهت آماده باشید؛ زیرا در ساعتی که انتظار آن را نمی‌کشید، فرزند انسان خواهد آمد.

← سخنی در انجیل مرقس

یا در انجیل مرقس می‌خوانیم: پس برحذر و بیدار شده، دعا کنید؛ زیرا که نمی‌دانید آن وقت کی می‌شود. بیدار باشید؛ زیرا که نمی‌دانی که صاحب خانه (تعبیر صاحب خانه که حضرت عیسی آورده است دقیقاً‌ همان صفت صاحب الدار است که در روایات اسلامی برای حضرت بیان شده است.) کی می‌آید. در شام یا نصف شب یا بانک خروش صبح. مبادا ناگهان آمده و شما را خفته یابد.

← سخنی در انجیل لوقا

در انجیل لوقا می‌خوانیم: کمرهای خود را بسته و چراغ‌های خود را افروخته نگه دارید. شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند تا هر وقت که بیاید و درب را بکوبد (بی‌درنگ) برای او باز کنید.

← سخنی در انجیل متی

و باز در انجیل متی می‌بینیم: خواهید دید فرزند انسان را بر ابرهای آسمان که می‌آید با قدرت و جلال عظیم.
و فرشته‌های خود را (یاران) خواهند فرستاد و آنان برگزیدگانشان را جمع خواهند نمود از اطراف اربعه از اقصای فلک تا طرف دیگر.

که وقتی ما اوراق اناجیل را ورق می‌زنیم، می‌بینیم که بیش از ۸۰ مورد کلمه پسر انسان آمده است که مسیحیت آن را به منجی آخرالزمان که همان حضرت مسیح (علیه‌السلام) می‌باشد، تعبیر و تفسیر می‌نمایند. اما این اشتباه است زیرا:

نادرستی تفسیر پسر انسان به منجی

← اولاً

دکتر مستر هاکس آمریکائی، کتاب ارزشمندی در تفسیر توارت و انجیل نوشته است به نام قاموس مقدس. ایشان در کتاب خود مطرح می‌کند که از این ۸۰ مورد فقط ۳۰ مورد با حضرت عیسی انطباق دارد؛ اما ۵۰ مورد دیگر مربوط به منجی است که در آخرالزمان می‌آید و او غیر از حضرت عیسی است؛ زیرا خود حضرت عیسی در همین انجیل می‌فرماید: (من نیز همراه با پسر انسان می‌آیم و او را جلال می‌دهم).

← ثانیاً

در خیلی از موارد اوصافی که برای پسر انسان ذکر شده، با اوصاف حضرت مسیح هم‌خوانی ندارد و اوصاف یاران پسر انسان نیز با اوصاف یاران حضرت مسیح هم‌خوانی ندارد.

← ثالثاً

از ظاهر آیات روشن می‌شود که مراد از پسر انسان شخص دیگری است غیر از حضرت مسیح؛ زیرا بشارت‌دهنده به آمدن پسر، خود مسیح است که خبر می‌دهد در آینده شخصی (پسر انسان) خواهد آمد و… پس مسلماً خود مسیح که بشارت‌دهنده است، نمی‌تواند پسر انسان باشد.

← رابعاً

خود مسیحان نمی‌توانند از کلمه پسر انسان برداشت حضرت مسیح را داشته باشند که در آخرالزمان می‌آید و جهان را پر از عدل و داد می‌کند؛ زیرا طبق اعتقاد (باطل) خود مسیحیان، مسیحیان مسیح را پسر خدا می‌دانند نه پسر انسان.
پس از ادله بالا نتیجه گرفته می‌شود که، پسر انسان شخص دیگر ی غیر از حضرت مسیح می‌باشد. و طبق اعتقاد ما آن همان منجی جهان و مهدی موعود خواهد بود.

پانویس

۱. ↑ شیرازی، حافظ، دیوان حافظ، غزلیات، شماره۱۸۴.
۲. ↑ رضوانی، علی‌اصغر، موعودشناسی و پاسخ به شبهات، ص۱۰۶، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، ۱۳۸۴، چ اول.
۳. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۵۱، ص۳۱، بیروت، مؤسسه الوفاء، بی‌تا.    
۴. ↑ صادقی، محمد، بشارات عهدین، ص۲۴۵، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲، چاپ چهارم.
۵. ↑ تقوی، سید حسین، حضرت مهدی از ظهور تا پیروزی، ص۶۰، قم، انتشارات مشهور، ۱۳۸۵.
۶. ↑ کتاب مقدس، عهد جدید، ص۲۰۵.
۷. ↑ کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، ص۸۲، رقم۱۳، آیه۲۸.
۸. ↑ کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، ص۸۲، باب۲۴، آیه۲۷.
۹. ↑ کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، ص۸۲، باب۲۴، آیه۴۴.
۱۰. ↑ کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل مرقس، باب۱۳، آیات۳۳ و ۳۵ و ۳۶.
۱۱. ↑ کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل لوقا، باب۱۲، آیات۳۵ و ۳۶.
۱۲. ↑ – کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی، باب ۲۴، آیات‌۳۰ و ۳۱.
۱۳. ↑ – هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، تهران، اساطیر، ۱۳۷۷، ص۲۱۹.

 

مطالب مرتبط با این مطلب
دیدگاه های ارسال شده
بستن منو